Utgruppe

Utgruppe - Outgroup (eng). Et taxon som blir atskilt fra et annet taxon hvis slektskapslinje slutter før den sistnevnte gjennomgikk evolusjonær utskilling (atskillelse). En monofyletisk gruppe som er mindre i slekt med en annen gruppe med to eller flere klad som er mer i slekt med hverandre. Blir brukt som referanse i slektskapsanalyse (fylogeni).

En inngruppe (eng. ingroup) er en gruppe monofyletiske organismer som det gjøres en fylogentisk studie av og som sammenlignes med en utgruppe.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:56 - Sist endret 5. mai 2021 11:37