Vegetativ formering

Ukjønnet formering ved at større eller mindre deler av en organisme brukes som utgangsmateriale for å lage et nytt selvstendig individ. Kjønnsceller er ikke involvert og vegetativ formering gir en klon og genetisk like individer.  

Planter kan blir formert vegetativt via stiklinger eller avleggere. Lav kan spre seg via fragmenter fra lavthallus.  Triploide arter kan ikke formere seg seksuelt og er avhengig av stiklingsformering, for eksempel triploid banan. Mange plantehybrider er ikke fertile og må formeres via avleggere eller vevskultur. Polypper og mosdyr kan formere seg ved knoppskyting.

Vegetativ formering Bryophyllum

Vegetativ formering hos Bryophyllum hvor det ved lang dag lages småplanter med blad og røtter langs bladranden.

Vegetativ formering

Bryophyllum detalj fra bladrand med småplanter.

Tilbake til hovedside

Publisert 22. nov. 2018 14:01 - Sist endret 22. nov. 2018 14:11