Zoologi

Zoologi er læren om dyrene, deres levevis og atferd, evolusjon, og interaksjon med deres omgivelser. Zoologi (læren om dyreriket) og botanikk (læren om planteriket) var en opprinnelig inndeling av livet på Jorden, men hvor det har utviklet seg en rekke andre biologiske disipliner og fagområder. Dyrefysiologi omhandler dyrenes virkemåte. Dyreriket (Animalia) har en lang evolusjonshistorie

Zoologi omfatter de encellete dyrene (protozoer), og de flerecellete virvelløse dyrene (invertebratene) og virveldyrene (vertebratene).

Tilbake til hovedside

Publisert 24. des. 2019 07:37 - Sist endret 24. des. 2019 07:37