Albuminøse celler

Albuminøse celler (l. albumen - eggehvite) - Spesielle margstråleceller (parenkymceller) i kontakt med silceller i floem (silvev) hos de nakenfrøete planter (gymnospermene) og bregner. Tilsvarer følgeceller hos angiospermene.

Celler bundet til silcellene i floemet hos gymnospermer, på samme vis som følgeceller er bundet til silrørselementer hos angiospermer. Kalles også Strasburgerceller. Albuminøse celler blir dannet på en annen måte enn følgeceller, og virkemåten er også muligens noe annerledes.

Publisert 4. feb. 2011 10:05 - Sist endret 19. mai 2015 06:43