Amøbedyr

Amøbedyr  (Sarcomastigophora, gr. sarkos - kjøtt; ina - høre til) er en underdivisjon blant protozooer (Protozoa) eller divisjon i Protista,  og  danner en polyfyletisk gruppe (forskjellig evolusjonært opphav) som omfatter amøber, foraminiferer, heliozooer og radiolarier (Radiolaria).

Navn fra Sarcodina med amøboide organismer og Mastigophora som er en eldre betegnelse for flagellater. Danner ikke sporer, vanligvis aseksuell reproduksjon, men kan ha syngami, beveger seg med pseudopodier eller flageller, men kan også ha begge.

Radiolarier er glassklare med kiselskall, er en viktig del av marint plankton og danner sedimenter på havbunnen.

Tilbake til  hovedside

Publisert 3. juli 2019 10:02 - Sist endret 3. juli 2019 10:02