Antiseptika

Antiseptika og desinfeksjonsmidler er kjemiske stoffer som brukes til å drepe og redusere veksten av bakterier, men samtidig er relativt ugiftige. Såpe og vanlige midler som brukes til å behandle overflatesår hører med til denne kategorien.

Eksempler på andre antiseptiske midler er blanding av 60-85% etanol eller isopropanol, 3% hydrogenperoksid, såpe (kationdetergenter, kvartære ammoniumforbindelser), banzalkoniumklorid, jodløsning, sølvnitrat fenoler som triclosan, klorhexidin, hexaklorofen, og kloroxylenol. Man må  være klar over at også en del av disse midlene kan gi helseskader og frembringer resistens hos bakterier. Det er ikke noe klart skille mellom antiseptika og desinfeksjonsmidler.  Desinfeksjonsmidler dreper bakterier på ikke-levende objekter. Kjemiske desinfeksjonsmidler brukes hvis man ikke kan bruke oppvarming eller bestråling. På sykehus og i næringsmiddelindustri må bakterier fjernes fra overflater på utstyr som ikke tåler oppvarming. Drikkevann desinfiseres med klor. Patogener kan vokse i biofilm slik atd e ikke blir tilgjengelige for desinfeksjonsmidler.

  Det skjer et kontinuerlig evolusjonært rustningskappløp mellom vert og parasitt med trekk og mottrekk jfr. Red queen-hypotesen fra Lewis Carrols: Through the looking glass: "Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same Place".  Plantene utvikler giftige sekundærmetabolitter og dyr som spiser plantene utvikler avgiftningsenzymer. Immunsystemet har en "hukommelse" fra tidligere infeksjoner.
Tilbake til hovedside

Publisert 15. jan. 2019 08:24 - Sist endret 15. jan. 2019 08:24