Rød dronning hypotese

Red Queen hypotesen. Rustningskappløphypotesen for arter som utvikler seg sammen (koevolverer).  Evolusjonært rustningskappløp. Innen evolusjonsbiologi en hypotese fremsatt i 1973 av Leigh van Valen  som sier at det foregår en konstant konkurranse, kappløp og tilpasning mellom et byttedyr eller vertsorganisme og en predator, herbivor, eller sykdomsfremkallene organisme (patogen), forklart ved koevolusjon. Ifølge rød dronning-hypotesen er kjønn og kjønnet formering nødvendig for å skape nok variasjon til å kunne delta i rustningskappløpet. Teorien har fått navn fra boka Gjennom speilet (Through the Looking-Glass)  av Lewis Carroll.

Alice må løpe kontinuerlig, men blir stående på samme sted (Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place, ). Ifølge den amerikanske evolusjonsbiologen Leigh van Valen (1935-2010) må en populasjon kontinuerlig "løpe" i et evolusjonært rustningskappløp med andre for å kunne unngå utryddelse (ekstinksjon). Van Valen er også kjent for introdusere et økologisk artsbegrep (1976) og van Valens lov om ekstinksjon.

Utvikling av immunsystemer immunitet, toksiner , toksin-antitoksinsystemer og sekundære stoffskifteprodukter kan forklares ved Rød dronning hypotesen. En art må kontinuerlig adaptere seg til levemiljøet og de biotiske og abiotiske omgivelsesfaktorene, og det er koevolusjon mellom arter. Hvis en predator utvikler seg rasker og mer effektivt enn et byttedyr, vil byttedyret over tid bli utryddet. Men predatoren vil overleve hvis den kan skifte mellom flere arter byttedyr. Tilsvarende seksuell seleksjon, og systemet vert og parasitt. Det er konkurranse om ressurser fordi andre organismer utvikler seg i konkurransen om de samme ressursene. Seksuell utkryssing er mer kompleks enn selvbefruktning og aseksualitet, men resulterer i mer heterozygoti. Det bør være korrelasjon mellom utkryssing og parasittisme. Hvis parasitten infiserer en genotype av arten, vil ifølge Haldane (1949) genetiske varianter forskjellig fra hovedgenotypen få en evolusjonær fordel ved ikke å bli infisert.

Det evolusjonære rustningskappløpet foregår også mellom forskjellige grupper bakterier (bakterier, arkebakterier), samt bakterier og bakterievirus. Utvikling av antibiotika og bakterietoksiner (endotoksiner, eksotoksiner)  hos mikroorganismer er et resultat av  Rød dronning hypotesen. 

Rød dronning hypotesen blir også brukt i analyse av overlevelseskurver for fossile taksonomiske grupper og arter, inkludert loven om konstant ekstinksjon. 

Rød dronninghypotese og kjønn

Hvorfor har man kjønnet reproduksjon, sex og kjønn? Hvis det stemmer med «det egoistiske og selviske genet» så burde gener formere seg ved partenogenese og kloning. I stedet blir det tynnet ut til halvparten og blandet med en annen halvpart med gener i seksuell reproduksjon.

Reød-dronninghypotesen ble videreutviklet av John Jaenike (f.1949) og William Donald  Hamilton (1936-2000) brukt som forklaring på hvorfor det er vanlig med to kjønn og at kjønn blir opprettholdt ved seksuell reproduksjon . Rød dronning teori for evolusjon av kjønn (sex) forklarer at kjønn gjør det mulig å lage nye kombinasjon av gener som reduserte muligheten for parasitten til å predatere på verten (byttedyret). Resultatet av et evolusjonært nullsumspill opprettholdelse av kjønn. Parasitter trekker ut ressurser fra verten. Bakterier har kort generasjonstid, doblingstid 20 minutter mye raskere enn motstrategien fra verten som gir fordeler: sex, men som må være desto mer effektiv.

Dessuten gir kjønnet formering variasjon ved omstokking av kromosomer, overkrysning og rekombinasjon som naturlig utvalg og eventuell seksuell seleksjon kan virke på. Jo flere kromosomer desto flere muligheter for kombinasjonen. Dessuten, for hvert gen er det to alleler, ett fra hver av foreldrene, noe som også gir mulighet for genetisk preging. Selvbefruktning resulterer i økt grad av homozygoter og økt mulighet for skadelige dobbeltrecessive mutanter fra mutasjoner. Søsken- eller kusineekteskap øker en slik sannsynlighet for homozygoter og innavlsdepresjon. Kryssbefruktning mottvirker dette og naturen har selektert flere metoder og mekanismer som øker sannsynligheten for kryssbefruktning.

Matt Ridley skrev i 1993 den populærevitenskapelige boka The red queen: Sex and the evolution of human nature som omhandler dette tema.

Gjennom speilet og den røde dronningen

I boka Alice i eventyrland (Alice in Wonderland) av Lewis Carroll (=  forfatteren og matematikeren Charles  Lutwidge Dodgson (1832-1898)) kommer Alice ved å krype ned i et kaninhull til et land hvor kongen og dronningen i kortstokken regjerer. I Gjennom speilet (Trough the looking-glass) skrevet noen år seinere kommer Alice gjennom et speil til et land hvor sjakkbrikkene bor, også Den Røde Dronningen. I "hagen med de levende blomstene" er hele landskapet delt opp i ruter som et sjakkbrett, ja hele verden. Alice får være en Bonde:

Alice kunne aldri riktig skjønne hvordan det egentlig begynte. Alt hun husket, var at Dronningen og hun spang, hånd i hånd, og Dronningen løp så fort at det var bare så vidt Alice kunne henge med, og enda ropte Dronningen: "Fortere! Fortere!". Men Alice kunne ikke løpe fortere, og hun hadde ikke pust så hun kunne få sagt det. Det rareste var at alle trærne og alt det andre omkring dem, ble værende på samme stedet. De løp fryktelig fort, men aldri løp de forbi noe. "Undres om alle ting løper samtidig ?" tenkte stakkars Alice aldeles forvirret. Og Dronningen gjettet visst tankene hennes, for hun ropte: "Fortere! Ikke prøv å snakke!" Alice hadde slett ikke tenkt å snakke. Hun kom visst aldri til å snakke mer i hele sitt liv, så lite pust hadde hun igjen, og enda ropte Dronningen: "Fortere! Fortere!. Og hun halte henne med seg. "Er vi der snart?" klarte Alice endelig å stønne fram. "Snart ?" ropte dronningen. "Vi var der for ti mnutter siden. Fortere!" Og så løp de uten å si noe en stund, mens Alice kjente vinden suse om ørene sine og nesten rive håret av henne. Nå ropte Dronningen. "Fortere! Fortere!" Og det gikk så fort at det kjentes som de fór gjennom lufta og nesten ikke rørte grunnen med føttene. Men med ett, akkurat da Alice kjente at nå kunne hun ikke mer, stanset de, og hun merket at hun satt i graset, andpusten og svimmel. Dronningen satte henne opp mot et tre og sa vennlig "Nå kan du få lov til å hvile litt". Alice så seg rundt og ble aldeles lamslått. " Jamen tror jeg ikke at vi har vært under samme treet hele tiden !" sa hun. "All ting er akkurat der det var før!". "Naturligvis er det det!" sa Dronningen. "Hvor skulle det ellers være ?" "I det landet jeg kommer fra, er det slik at vi kommer et annet sted, når vi har løpt så fot som vi har løpt nå," sa Alice og hev etter været. "Det må være et langsomt land! " sa Dronningen. "Her må en løpe alt en kan for å være på samme stedet. Hvis du vil til et annet sted, må du minst løpe dobbelt så fort!"

Fra Lewis Carroll: Gjennom speilet, J.W. Eides Forlag, Bergen 1985. Norsk utgave ved Zinken Hopp, side 44-46. 

Fra Esops fabler: Haren løper raskere enn reven, fordi haren løper for livet, mens reven løper for et måltid

Litteratur

Van Valen, Leigh:  A new evolutionary law. Evolutionary Theory 1(1973)1–30.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. apr. 2020 09:13 - Sist endret 24. jan. 2022 11:08