Sex

Sex - Seksuell livssyklus og kjønnet redproduksjon som skaper variasjon i avkommet og som er en forutsetning for naturlig utvalg og Darwinistisk evolusjon og seksuell seleksjon.

Genetisk variasjonen skapes ved:

1) Uavhengig sortering av kromosomer i kjønnscellene.

2) Tilfeldig parring (befruktning).

3) Overkrysning (rekombinasjon) under reduksjonsdeling (meiose).

Antall kombinasjoner for sortering av kromosomer hvor n er haploid kromosomtall er 2n. Det vil si hvis haploid kromosomtall er 23 blir det 8 millioner mulige kombinasjoner. Ved sex gir dette mulighet for 8x8=64 millioner kombinasjoner bare med uavhengig sortering av kromosomer. I tillegg kommer rekombinasjon som skaper ytterligere variasjon, hvor de best tilpassete blir selektert, og som igjen kan reprodusere seg. Rustningskappløpet mellom organismer. Rød dronning hypotesen, kan være med å forklare utviklingen av kjønn og kjønnet reproduksjon. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:49 - Sist endret 2. apr. 2020 09:14