Arkegonium

Arkegonium fl.t. arkegonier eller arkegonia (gr. arch begynnelse, først; archegonos - første av en rase; gonos - avkom, tilvirkning) - Eggcellegjemme. I moser, karsporeplanter og konglepalmer den hunnlige kjønnsorganet,  et flercellet eggproduserende organ. Den tilsvarende hannlige delen kalles et anteridium.

Et flercellet hunnlig gametangium. Kan være bygget som en krukkeformet beholder med vegg av ett cellelag. Krukken har en nedre bukdel og en øvre halsdel. I bukdelen ligger nederst en eggcelle og over denne en halskanalcelle.

Hos mosene lages bukdelens vegglag fra overflatecellens initialcelle i motsetning til karsporeplantene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 10. feb. 2022 11:57