Autoøkologi

Autoøkologi (gr. autos - selv; oikos - hus; logos - læren om) - Samspillet mellom den enkelte individet og dens miljø. Økologien til individet av en art, planter, sopp eller dyr, i motsetning til plante-, sopp- eller dyresamfunnets økologi (synøkologi).

Autoøkologi er en disiplin innen økologi, og som omhandler hvordan et individ forholder seg til omgivelsesfaktorene (økologiske faktorer), i grenseland til økofysiologi.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 22. okt. 2018 15:24