Synøkologi

Synøkologi (gr. syn- med, sammen, oikos - hus, hjem; logos - læren om) er en underdisiplin av økologi, og som omhandler studiet av struktur , homeostase (balanse), samvirke, funksjon og interaksjon i økosystemer som en helhet.  Til forskjell fra autoøkologi.

Synøkologi omhandler dynamisk endring i størrelsen av populasjoner (populasjonstetthet), energistrøm og kretsløpet av stoffer (nitrogensyklus, karbonsyklus, svovelsyklus), men også artssammensetning og konkurranse. Gir årsaker til endringer i økosystemer og samfunn av planter og dyr. Danner overgang til plantegeografi og plantesosiologi.

Tilbake til hovedside

Publisert 22. okt. 2018 08:20 - Sist endret 22. okt. 2018 08:24