Avkobler

Avkobler - Stoff som tillater protoner å krysse den indre mitokondriemembranen og thylakoidmembranen i kloroplaster uten at det samtidig skjer syntese av ATP. Frakobler elektrontransporten i respirasjonskjeden fra oksidativ fosforylering. Tilsvarende frakobler fotosyntetisk elektrontransport fra fotofosforylering

Energien i den protondrivende kraften blir dissipert og ATP syntase lager ikke ATP. 

Eksempler på avkoblere er 2,4-dinitrofenol (også brukt som livsfarlig slankemiddel), spørytemiddelet dinoseb (nå forbudt å bruke grunnet giftighet), dikoumarol, desaspidin samt usninsyre fra lav, Ugrasmiddelet Dinoseb virker som avkobler. Noen stoffer kalles pseudoavkoblere slik som azid  og pikrinsyre,

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 15. okt. 2021 17:29