Avkobler

Avkobler - Stoff som tillater protoner å krysse den indre mitokondriemembranen og thylakoidmembranen uten at det samtidig skjer syntese av ATP. Frakobler respirasjonen fra fosforyleringen.

Publisert 4. feb. 2011 10:09