Avkobler

Avkobler - Stoff som tillater protoner å krysse den indre mitokondriemembranen og thylakoidmembranen uten at det samtidig skjer syntese av ATP. Frakobler elektrontransporten i respirasjonskjeden fra oksidativ fosforylering. Tilsvarende frakobler fotosyntetisk elektrontransport fra fotofosforylering. 

Energien i den protondrivende kraften blir dissipert og ATP syntase lager ikke ATP. 

Eksempler på avkoblere er 2,4-dinitrofenol (også brukt som livsfarlig slankemiddel), spørytemiddelet dinoseb (nå forbudt å bruke grunnet giftighet), dikoumarol, usninsyre fra lav, Noen stoffer kalles pseudoavkoblere slik som azid, pikrinsyre

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:09 - Sist endret 19. jan. 2021 16:27