Base

1. Stoff som kan motta protoner (H+).

2. Brukes også som navn på ikke- sukker komponenten i nukleotidene i DNA og RNA. Basene i DNA og RNA er heterosykliske ringer med karbon og nitrogen med forskjellige sidegrupper.

Adenin (A) og guanin (G) er puriner sammensatt av to ringer, mens cytosin (C), thymin (T) og uracil (U) er pyrimidiner med en ring. Thymin (5-metyluracil) atskiller seg fra uracil ved å ha en metylgruppe i 5´- posisjon. Cytosin kan metyleres til 5-metylcytosin og metylering av cytosin deltar i genregulering.

Baser i DNA

Baser i DNA

DNA

Eksempel på en enkelttrådet polynukleotidkjede med basene ATCG

Dobbeltheliks

Dobbeltheliks med hydrogenbindinger mellom basene.

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 1. des. 2015 15:00