Bioakustikk

Omhandler hvordan lyd produseres hos dyr og mennesker, lydkommunikasjon, hvordan lyden spres, og forplanter seg i luft eller vann, mottas av hørselorganer (ører) og via molekylære signalveier og nerveimpulser tolkes av en hjerne. Bioakustikk, som navnet sier, omhandler biologi og akustikk, oppbygning av de lydproduserende og lydregistrerende organene, og hvordan lydtrykk kan filtreres og omformes til aksjonspotensialer i nerveceller og gi lydbilder i en hjerne.

Dyrenes lydytringer og lydspråk er vanligvis artsspesifikke og kan benyttes til å identifiser dyr og anslå artsmangfold (biodiversitet).

I luft benyttes mikrofoner og i vann hydrofoner til å registrer lydtrykket, vanligvis lydopptak i form av digital lyd, som via dataprogrammer kan undersøkes nærmere i form av spektrogram eller oscillogram. Lyden kan ha stor frekvensfordeling fra ultralyd med høy frekvens til infralyd med meget lav frekvens, og varierende varighet. Gresshopper kan ha lyd med frekvens opptil 100 kHz, altså ultralyd, jfr. menneskeøret som registrerer i området til 20 til 2000 Hz.  Elefanter kan registrere infralyd ned til 15Hz, vibrasjoner i bakken. Hval kan kommunisere med «hvalsang» og klikkelyder, det samme gjelder delfiner, og andre sjøpattedyr som ikke kan gå opp på land.

Lydbølger som treffer et objekt blir reflektert og sendt tilbake med en tidsforsinkelse, og blir benyttet til ekkolokalisering hos flaggermus, samt fisk og elvedelfiner som lever i grumset vann hvor synet er til liten hjelp. Hos alle dyr er sang, «musikk» og språk viktig i kommunikasjon mellom artsfrender. Hanner og hunner produserer forskjellig lydbilde. Hos mennesker deltar tale, lydytringer og sang i et bredt spekter av følelesformidling. Lyd blir også produsert av naturen selv, vind som blåser i trærne, rasling fra blader, nedbør, vann som renner, og bølger. Urbane strøk har et menneskeprodusert (antropogent) lydbilde fra folkeansamlinger og støy fra trafikk, ventillasjonssystemer i hus og bygninger. Andre lydprodusenter er seismikk i oljeleting, sonar for leting etter U-båter, ekkolodd i fiskerier og lyden fra båtmotorer påvirker lydbildet som oppleves av alle dyrearter som lever i havet, i mindre eller større grad avhengig av art.

Tilbake til hovedside

Publisert 16. nov. 2020 12:34 - Sist endret 16. nov. 2020 12:34