Biogeokjemisk syklus

Biogeokjemisk syklus (gr. bios - liv; geo - jord; chemeia -alkymi; kyklos - sirkel, hjul) - Syklisk omsetningsvei for et uorganisk stoff (grunnstoff) gjennom et økosystem, f.eks. for karbon, nitrogen, fosfor, svovel, hydrogen, oksygen etc.

Grunnstoffene som inngår i mineralnæringen sirkuleres med en fluksrate i biologiske og geologiske prosesser. Kjemiske stoffer som sirkuleres gjennom levende organismer kalles biogrunnstoffer.

Biogeokjemiske sykler er globalt lukket, og stoff forsvinner ikke. Cirka like mye energi som Jorden mottar sendes tilbake til verdensrommet.

Transport av grunnstoffene skjer via biologi, geologi (forvitring) og meteorologi.  Karbon (C), nitrogen (N), oksygen (O) og svovel (S) finnes både i gass- og fastform, mens fosfor (P), kalium (K), kalsium (Ca) og mikronæringsstoffer (sporstoffer),  er mindre bevegelige.  Kvikksølv (Hg) er en global forurensning som finnes i flyktige former. Eksempler på biogeokjemiske globale sykluser er karbonsyklus, nitrogensyklus, svovelsyklus, fosforsyklus, hydrogensyklus, oksygensyklus, vannsyklus og kationsyklus.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 9. feb. 2019 12:52