Oksygensyklus

En biogeokjemisk syklus for produksjon og bruk av oksygen på Jorden. Oksygen i atmosfæren blir laget fra vann i fotosyntesen, og blir forbrukt i cellerespirasjon i levende organismer når energi blir frigitt ved oksidasjon av organiske stoffer, samt i alle forbrenningsreaksjoner og oksidasjoner.

Oksygen inngår i ozon-oksygensyklus i stratosfæren og beskytter Jorden mot ultrafiolett stråling. Oksygenaser er enzymer som inkorporerer oksygen i organiske forbindelser. Oksygenkonsentrasjonen i atmosfæren er ca. 21%, etter millioner av år med fotosyntese på Jorden,  men konsentrasjonen synker nå på grunn av vår tids massiv forbrenning av fossilt brennstoff og vegetasjonsbranner. Oksygen inngår i reaksjoner med reaktive oksygenforbindelser. Oksygen er et av de mest elektronegative stoffene som finnes på Jorden, og med den som elektronakseptor blir det frigitt store mengder energi og skapte en revolusjon i evolusjonen av livet på Jorden.

Tilbake til hovedside

Publisert 9. feb. 2019 12:51 - Sist endret 9. feb. 2019 13:07