Chromophyta

Chromophyta - Algedivisjon. Samling av encellete og flercellete alger som har klorofyll c. De formene som har flageller har en flimmerflagell med mastigonemer som er rettet forover og en glatt flagell som de sleper etter seg (heterokonte flageller). Har klorofyll a og c og xanthofyll bl.a. brunfarget fucoxanthin. Opplagsnæring som beta-1,3-glukaner (chrysolaminarin, laminarin).

Kloroplasten har to membraner, men det finnes i tillegg kloroplast endoplasmatisk retikulum dannet ved sekundær endosymbiose. Omfatter i tillegg til de encellete i Chrysophyta (se nedenfor) også klassene Phaeophyceae (brunalger), Bacillariophyceae (Diatomophyceae, diatoméer), nålflagellater (Raphidophyceae (Chloromonadophyceae)), Eustigmatophyceae, Tribophyceae (Xanthophyceae), Synurophyceae og Chrysophyceae. Chromophyta har blitt erstattet av Ochrophyta (gr. okhra - gulbrun) som omfatter heterokonte alger (Heterokontophyta) med plastider.
Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 23. mai 2019 10:45