Cystolitt

Cystolitt (gr. kystis - sekk; lithos - stein) - Klaseformet krystallstruktur av kalsiumkarbonat som finnes i spesielle celler (lithocyster) eller trikomer. Utvekst fra celleveggen som innholder ofte store mengder kalsiumkarbonat, f.eks. blad fra hamp eller Ficus.

Cystolitten kan utvikle seg mellom celleveggen og plasmamembranen, og kan også inneholde cellulose, pektin, kallose og kvarts. Krystaller med kalsiumkarbonat (CaCO3) er mindre vanlige i planter. Mer vanlig er kalsiumoksalat-, og kvarts-krystaller.

Idioblaster er celler som skiller seg ut fra nærliggende celler pga. sin form, størrelse og innhold. Innholdet kan være krystallstrukturer, garvestoffer (tanniner) eller rafider (bunter med nållformete krystaller), som også kan være dekket med cystein protease som bryter ned protein hos dyr som kommer i kontakt med krystallene når de spiser plantemateriale.

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 14. feb. 2017 14:26