ELISA

ELISA - (Enzyme-linked immunosorbent assay). Et protein, f.eks. fra et virus, kan virke som et antigen når det injiseres inn i en kanin, rotte, hest eller fugl og får derved dyret til å lage nye proteiner kalt antistoffer som sirkulerer i blodvæsken eller serumet til dyret. Antistoffer kan binde seg spesifikt til overflater på viruset kalt antigendeterminant. Viruset kan ha flere antigendeterminanter bestående av opptil ti aminosyrer på overflaten og hver av disse virker som antigener og gir flere antistoffer. En slik blanding av antistoffer kalles polykonale antistoffer hvor hvert antistoff reagerer med et antigen på overflaten. Det er også mulig å lage rene linjer (kloner) med antistoffer, monoklonale antistoffer.

Produksjon av monoklonale antistoffer er mulig fordi hver celle i immunsystemet, f.eks. i milten, kan lage en rekke kopier av bare en type antistoff. Slike antistoffproduserende celle deler seg imidlertid ikke, men ved å fusjonere dem med kreftceller fra mus kan det lages hybridceller, kalt hybridomaceller, som kan vokse og dele seg i kultur og produsere monoklonale antistoffer. Siden monoklonale antistoffer er meget spesifikke kan man bruke en blanding av flere monoklonale antistoffer for å finne og identifisere virus. Dette kan gjøres i utfellingstest eller geldiffusjonstest. ELISA er en metode som finnes i mange utgaver.

Direkte ELISA utføres i brønner på mikrotiterplater av polystyren. Brønnene fylles halvfulle og tømmes igjen trinnvis med 1. antistoff mot viruset, 2. Virus fra planten, 3. antistoff mot viruset hvor et spesielt enzym er festet, 4. substrat for enzymet som kan bryte ned et substrat som gir farge. Farge i brønnen indikerer at virus er tilstede.

I indirekte ELISA byttes de to første trinnene 1 og 2. I trinn 3 er antistoffet i antistoff-enzym-koomplekset ikke mot viruset, men antistoffer mot antistoffproteinet i dyret hvor virusantistoffet ble produsert, dvs. de er anti-kaninantistoffer laget i et annet dyr f.eks. geit. ELISA kan brukes for ethvert stoff som kan brukes til å produsere antistoffer, ikke bare virusprotein nevnt i eksempelet ovenfor.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 31. mars 2020 09:10