Etiolering

Etiolering (Fr. etiolér - å bleke) - En tilstand for en plante som har utviklet seg i lite eller ikke noe lys, karakterisert av stor strekningsvekst, lange internodier, dårlig utvikling av blader, og mangel av klorofyll (unntatt gymnospermer og karsporeplanter). Etiolerte tofrøbladete planter kan ha et bøyd og nedoverrettet lite utviklede blad (apikal krok). Hos gras vil både koleoptile og mesokotyle kunne strekke seg i mørke.

Mesokotylen er ekstremt følsom for lys, og stopper strekningen allerede i meget svakt lys. 

Etiolert frøplante fra ert

Bilde. Etiolert frøplante fra ert (Pisum sativum) med apikal krok. Planten til høyre er utviklet i lys. Viser hvordan lys bestemmer form (fotomorfogenese). Ert har hypogeisk spiring hvor frøbladene forblir under jorda.

Etiolert bønneplante

Bilde. Etiolert frøplante fra mungbønner (Vigna radiata). Bønner har epigeisk spiring hvor de to frøbladene er over jorda.

Etiolert mais

Bilde. Etiolert frøplante fra mais (Zea mays). Det første bladet er dekket av en koleoptile.

Etiolert potet

Etiolert potetknoll som viser fotomorfogenese. Det blir ikke laget klorofyll eller blader, siden det ikke er lys tilstede. Ressursene brukes til strekning av stengelen, ressursallokering. Det er liten rotutviklingen, fordi det er lite vanntap fra skuddet så lenge det ikke har nådd fram til lys. Rødfargen skyldes anthocyaniner.

Lysavhengig trinn i biosyntesen av klorofyll hos angiospermer

Protoklorofyllid (monovinyl protoklorofyllid) er et mellomprodukt i biosyntesen av klorofyll. Protoklorofyllid mangler fytolsidekjeden og har en redusert pyrrolring (ring D). Neste trinn er lysavhengig hos angiospermene, katalysert av lysavhengig prodoklorofyllid reduktase, en oksidoreduktase, de blir derfor blekgule (etiolerte) i mørke,

protoklorofyllid  + NADPH + H+ → klorofyllid a + NADP+

men gymnospermer, alger og fotosyntetiske bakterier bruker et lysuavhengig enzym og blir grønne i mørke, det vil si ikke etiolerte. Den lysuavhengige protoklorofyllid reduktase har sekvenslikhet med enzymet nitrogenase. Fotosyntetiske bakterier har både lysavhengig og lysuavhengig protoklorofyllid reduktase.

En mutasjon flu i Genet Flu genet koder for  reguleringsproteinet FLU, et protein i tylakoidene kloroplastene kodet av cellekjernen som regulerer mengden protoklorofyllid. Protoklorofyllid finnes i fri form i motsetning til klorofyll bundet til protein, kan gi opphav til skadelig produksjon av singlett oksygen. En mutasjon flu i dette genet gir opphopning av protoklorofyllid og mutanten fluorescerer sterkt i rødt lys hvis den blir eksitert med blått lys.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 4. mai 2021 17:31