Euglenoider

Euglenoider (gr. eu - ekte; glene - hulrom; eidos - formet) - Euglenofytter. Algedivisjon Euglenophyta med vesentlig encellete spindelformete flagellater, både som autotrofe  fotosyntetiserende og ikkefotosyntetiserende heterotrofe organismer. Vanligst i ferskvann, også i brakkvann, noen få i saltvann. 

Enkeltceller omgitt av en proteinvegg (pellikula, l. pellicula - liten hud) med spiralformete proteinstriper på utsiden av cellemembranen.  Pellikel (periplast) er tilknyttet mikrotubuli som gjør den fleksibel og kan endre form. Euglenoider bevegelige med to flageller festet i hulrom i forenden (anterior), hvor den ene med hår trekker algen fremover, mens den andre er hengende etter. Kloroplastene er omgitt av tre membraner, noe som indikerer sekundær endosymbiose, og inneholder klorofyll a og b; karotenoider. Ved basis av flagellene er det en lysømfintlig rød øyeflekk (stigma). Mangler stivelse, men lager paramylum (beta-1,3-glukose polymer som ikke gir blå farge med jod-kaliumjodid) laget i pyrenoider. Ukjønnet formering ved binær fisjon og lengdedeling, har ikke kjønnet formering. Kloroplastene er kondensert som hos dinoflagellatene. Kan danne overlevelsesorganer i form av cyster. Fargeløse ikke-fotosyntetiserende former finnes. Noen har fagocytose via en cytostom (cellemunn) i et hulrom. Har kontraktive vakuoler. Eksempler på arter er Euglena, Phacus og Trachelomonas.

Algesystematikk

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 23. mai 2019 11:01