Evaporasjon

Evaporasjon - Vannmolekyler som forlater en væskefase for å gå over i gassfase.

Publisert 4. feb. 2011 10:18