Evaporasjon

Evaporasjon - Vannmolekyler som forlater en væskefase  eller annen fysisk overflate for å gå over i gassfase. Transpirasjon fra planter sammen med evaporasjon kalles evapotranspirasjon

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:18 - Sist endret 27. mars 2021 17:18