Fentonreaksjoner

Fentonreaksjoner er en kaskade med reaksjoner (Haber-Weiss-reaksjoner) som starter med hydrogenperoksid (H2O2) og ferrojern (Fe2+), hvor det blir dannet hydroksylradikaler (OH•) og hydroperoksylradikaler (HO2•)

H2O2 + Fe2+ → OH• + Fe3+ + OH-

H2O2 + Fe3+ → HOO• + Fe2+ H+

2H2O2 → OH• + HOO• + H2O

For å unngå slike reaksjoner er det viktig at jern er kompleksbundet til andre stoffer i organismene. Jern kan kompleksbindes til organiske syrer som sitronsyre. Hos dyr er jern bundet til proteiner som transferrin og laktoferrin. I næringsløsninger for planter kan jern kompleksbindes i form av EDTA. Siden jern er et transisjonsmetall som kan delta i elektronoverføring er det viktig for alt liv at jern er bundet fast i hem, jernsvovelproteiner eller andre jernbærere, og ikke foreligger ubundet. Overskudd av fritt jern er også en grunn til forsiktighet med inntak av jernpiller. 

Metoder for påvisning av hydroksylradikaler

Hydroksylradikalet (OH•) er meget reaktivt og påvises ved indirekte metoder. Radikalet kan fanges ved spin-trapping og elektron spinresonans spektroskopi (ESR).

En annen metode baserer seg på reaksjon mellom hydroksylradikalet og hydroksybenzosyrer e.g. salicylsyre (2-hydroksybenzosyre) hvor produktene, de hydroksylerte benzysyrene (2,3-dihydroksybenzosyre + 2,5-dihydroksybenzosyre) kan måles med HPLC (høytrykksvæskekromatograf), C18-kolonne og elektrokjemisk deteksjon (ECD) satt til +0.7 Volt.

salicylsyre + OH• → 2,3-dihydroksybenzosyre

salicylsyre + OH• → 2,5-dihydroksybenzosyre

Man kan spekulere i om en av virkningsmekanismene til legemiddelet salicylsyre som hemmer enzymet syklooksygenase i biosyntesen av eikosanoider, også kan ha en virkning ved å reagere med reaktive oksygenforbindelser slik som hydroksylradikalet.

En annen reaksjon som kan benyttes er 4-hydroksybenzosyre (para-hydroksybenzosyre) som reagerr med hydroksylradiaklet:

4-hydroksybenzosyre + OH• → 3,4-dihydroksybenzosyre

Man antar at ferrojern (Fe2+) må ha spilt en viktig rolle i utviklingen av det første livet på Jorden.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. mars 2020 13:43 - Sist endret 24. mai 2020 13:55