Fykoerythrin

Fykoerythrin (gr. phycos - tang; erythros - rød) - Fykoerytrin. Rødfiolett fotosyntepigment hos blågrønnbakterier og rødalger.

Fykoerytrin inneholder en åpen tetrapyrrol som absorberer blått og grønt lys, og blir derfor rødfarget. Fykoerytrin er den kromofore gruppen bundet til protein i vannløselige fykobiliproteiner og virker som et antennepigment som overfører eksitasjonsenergi til klorofyll a. Fykoerytrin har absorbsjonsmaksimum ved bølgelengden 560 nanometer (nm), og kan overføre eksitasjonsenergi til fykocyanin med absorbsjonsmaksimum ved 620 nm. Eksitasjonsenergien kan overføres videre via allofykocyanin (absorbsjonsmaksimum 650 nm) for deretter å bli overført til klorofyll a med absorbsjonsmaksimum ca. 570 nm.

Publisert 4. feb. 2011 10:21 - Sist endret 7. feb. 2018 09:34