Glukose-alaninsyklus

Glukose-alaninsyklus (Cahillsyklus)  er en biokjemisk omsetningsvei hvor aminosyrer blir brukt som energikilde i muskelarbeid hos pattedyr, og som har funksjonelt likhetstrekk med Corisyklus. I glukose-alaninsyklus resirkuleres karbonskjeletter fraktet med blodet mellom muskler og lever, og aminosyren alanin blir brukt som transportform for ammonium fraktet til lever hvor nitrogenet blir avgiftet og utskilt som urea.

Ved omsetning av glukose i glykolysen i cytoplasma i muskelcellene blir det dannet pyruvat og ATP. Pyruvat kan videre omsettes anaerobt i fermentering til laktat (melkesyre) og inngå i Corisyklus, men pyruvat kan også inngår i transaminering og glukose-alaninsyklus.

\(\displaystyle glukose\; \;_\overrightarrow{glykolyse} \; pyruvat + 2ATP\)

Når aminosyrer blir nedbrutt i en aminosyreoksidasjon hvor første trinn er katalysert av aminosyre aminotransferase (transaminase) kan pyruvat delta som akseptor for ammonium, hvor det blir dannet et alfa-ketosyre som blir videre brukt som karbonskjelett eller oksidert, samt alanin, katalysert av alanin aminotransferase:

aminosyre + pyruvat ↔ α-ketosyre + alanin

Alanin blir fraktet med blodet til lever hvor det skjer en deaminering.

Alanin → pyruvat + ammonium (NH4+)

Ved bruk av ATP blir ammonium assimilert og omsatt til urea i ureasyklus for å unngå ammoniumforgiftning. Pyruvat blir via glukoneogense, (revers glykolyse) omsatt til glukose som via blodet blir fraktet til musklene som energikilde for muskelarbeid.

Tilbake til hovedside

Publisert 12. mai 2020 10:32 - Sist endret 12. mai 2020 10:32