Corisyklus

Et metabolsk samvirke og biokjemisk omsetningssyklus  hvor glykogen i muskler sblir nedbrutt til melkesyre (laktat) i glykolysen for raskt å kunne frigi kjemisk energi (ATP) til muskelarbeid. Laktat som blir dannet ved for liten oksygentilførsel (hypoksis) fraktes via blodet til lever hvor laktat blir omdannet til glukose i en ATP-avhengig reaksjon. Glukose dannet i lever blir fraktet via lever tilbake til musklene hvor det kan brukes som energikilde eller lagres i form av glykogen. Corisyklus har en lignende funksjon som glukose-alaninsyklus

Corisyklus har fått navn etter biokjemikerekteparet  Carl Ferdinand Cori (1896-1984)  og Gerty Theresa Radnitz Cori (1896-1957) som studerte omsetning av glykogen til laktat i muskler, og fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin i 1947 for «oppdagelsen av katalytisk omdanning av glykogen», delt med B H Houssay for «oppdagelsen  av noen hormoner fra hypofysforlappenn som deltar i metabolismen av sukker» . Cori fant at glykogen ble nedbrutt fosforolytisk via glykogenfosforylase at at produktet var en Cori-ester (glukose-1-fosfat) Gerty Cori gjorde mange studier av arvelige sykdommer koblet til lagring og omsetning av glykogen. Gerty Cori var den første kvinnen som fikk nobelprisen i fysiologi eller medisin, og den tredje kvinnen som fikk en nobelpris innen naturvitenskap, etter Marie Skłodowska Curie (fysikk 1903, kjemi 1911) og Irene Joliot-Curie kjemi 1935) . Gerty Cori ble syk og døde altfor ung. 

Gerty Cori frimerke

Laktat dehydrogenase katalyserer reaksjonen mellom laktat og pyruvat:

pyruvat + NADH ↔ laktat + NAD+

Laktat dehydrogenase omdanner pyruvat til laktat (melkesyre) hvis det er mangel på oksygen. I Corisyklus i omdannes laktat til pyruvat i lever.

Tilbake til hovedside

Publisert 15. apr. 2020 10:25 - Sist endret 23. des. 2021 12:30