Kadmium

(Cd) er et tungmetall i gruppe 12, zinkgruppen i periodesystemet, har atomnummer 48, med egenskaper som ligner på zink og kvikksølv. L. cadmia, henspiller på mineralblandingen zinkspat,  gr. kadmeia).  Oksidasjonstrinn +2 er det mest vanlige, Cd2+. Finnes som kadmiumsulfid (CdS) sammen med zinksulfid (ZnS) i zinkgruver og sammen med fosfat i apatitt.

Kadmium blir brukt i oppladbare nikkel-kadmiumbatterier. Brukt som korrosjonsbeskyttelse ved elektrolyse å legge på et tynt lag med kadmium utenpå andre metaller ved elektrokjemisk galvanisering (elektroplating). Kadmiumsalter har tidligere blitt brukt til å farge glass, kadmiumsulfid (gul), kadmiumselenid (rød), kadmiumoransje. Kadmiumsalter kan også være brukt i vannfarger (ikke bruk disse direkte på huden), akrylmaling og gouaches,  Kadmiumstaver kan på samme måte som kontroll staver med bor brukes til å fange opp nøytroner i kjernekraftverk.  Kadmium er giftig for de fleste organismer og interferer i metabolismen med sink (zn2+), jern (Fe2+), mangan (Mn2+) og kobber (Cu2+), samt kalsiumstyrte signalveier. Imidlertid har noen planter evne til å hyperakkumulere kadmium: Sedum plumbizincicola, Sedum alfrediiNocceae caerulescens, Arabidopsis halleri opptil 0.01% av tørrvekten. Kadmium er også giftig for planter, men hyperakkumulatorene har evne til å avgifte kadmium i vakuoler i epidermis. Slike planter kan muligens brukes til fytoremediering

Noen fosfatforekomster inneholder kadmium og noen typer kunstgjødsel kan derved inneholde kadmium.

Tilbake til hovedside

Publisert 9. apr. 2021 10:53 - Sist endret 9. apr. 2021 10:53