Kalkflagellater

Kalkflagellater - Coccolithoporider (gr. kokkos - bær; lithos - stein). Marine mikroalger med flagell (svingtråd), og som er omgitt av kalkplater  med kalsiumkarbonat (CaCO3) (coccolither) dannet ved biomineralisering. Inneholder to brunfargete kloroplaster. Inngår som en del av planteplankton. Hører systematisk med til riket Haptophyta og klassen svepeflagellater Prymnesiophyceae (Coccolithophyceae, Coccolithaceae). Med økt forsuring av havet grunnet bidrag fra antropogent CO2 , er innvirkningen av dette på dannelse av kalkskallet av spesiell interesse. Coccolitter er hovedingrediensen i kritt og the White Cliffs of Dover.

Kalsiumkarbonat danner kalkstein laget av mineralet kalsitt. For ca. 70 millioner år siden lå store deler av dagens Europa under havet. Kalkskallene fra de fotosyntetiserende kalkflagellatene (kokkolittoforer)  som levde som planteplankton i vannmassene sank til bunns, akkumulerte sakte men sikkert over millioner av år til tykke lag i den geologiske tidsperioden Kritt. Sammen med andre organismer (brachiopoder, bryozooer, pigghuder, muslinger, blekksprut, krepsdyr) ble det også dannet horisontale lag med flint fra silisiumskall (kvarts). Kalsitt og aragonitt er mineraler i skallene til muslinger og krepsdyr. Karbonat inngår i den globale biogeokjemiske karbonsyklus. Kritt er porøs kalkstein. Klinter i Danmark

Formeres aseksuelt via binær fisjon, og har seksuelt alternering mellom diploid og haploid fase. Fra haploid til diploid fase med syngami, og fra diploid til haploid via reduksjonsdeling (meiose).

Isocrysidales er en orden og coccolithofor  i klassen svepeflagellater (Prymnesiophyceae).Andre klasser er Prinsiaceae, Noelaerhabdaceae  og Coccolithaceae.

Coccolithoforer finnes også som nanofossiler fra Jordens nytid (Cenozoikum, kenozoikum) og Jordens mellomtid (Mesozoikum), ofte klassifisert ut fra formen på kokkolittene. Imidlertid kan noen av dem ha haplodiplontisk livssyklus med forskjellige kokkolitter. Det er utviklet en egen terminologi for å kunne beskrive de forskjellige mønstre, størrelser og  tredimensjonale formene av coccolitter.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 12. apr. 2019 11:44