Kapsid

Kapsid - Den ytre proteinkappen på et virus (virion) som omgir og bskytter genmaterialet, nukleinsyrene DNA hos DNA-virus eller RNA hos RNA-virus. Kapsid og nukleinsyrene den omslutter kalles nukleokapsid. Flere typer protein (protomere) kan være koblet sammen i enheter kalt kapsomere. Viroider mangler proteinkappe og består bare av nakent RNA.

Aminosyresekvensen i kapsidproteiner kan gi informasjon om evolusjonært slektskap mellom virus, et kapsidfylogram. Både kapsidproteiner og  type nukleinsyrer brukes til klassifisering av virustyper. Sammensetningen av strukturproteinene i kapsidet kan variere hos en type virus og danne serotyper. Epitoper på viruskappeproteiner kan bli benyttet som antigener i utvikling av vaksine mot virus. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 3. mars 2020 10:17