Karbohydratomsetningsveier

Karbohydratomsetningsveier - Karbohydrater omsettes katabolsk via 3 hovedomsetningsveier i levende organismer:1) Glykolyse (Embden-Meyerhof-Parnas-veien), 2) pentosefosfatvei og 3) Entner-Doudoroffveien, den sistnevnte bare hos prokaryoter. I alle disse omsettes glukose til 3-fosfoglyceraldehyd på forskjellig måte, men fosfoglyceraldehyd omdannes til pyruvat (pyrodruesyre) likt for alle. Under aerobe betingelser omsettes pyruvat i sitronsyresyklus. Under aerobe forhold er det 3 substratfosforyleringer (2 i glykolysen og 1 i sitronsyresyklus) og 6 oksidasjoner (1 i glykolysen, 1 i pyruvat dehydrogenase og 4 i sitronsyresyklus). I oksidasjonene lages NADH og noe FADH2 og elektronene fra disse fraktes via elektrontransportkjeden tilbake til oksygen brukt til å lage en protongradient for ATP-syntese. Uten oksygen omsettes pyruvat ved fermentering til alkoholer og organiske syrer. I dette tilfellet reoksideres NADH i cytosol av et organisk molekyl.

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 4. feb. 2011 10:28