Kinetoplast

Kinetoplast (gr. kinein - bevege; plasma - formet) - Modifisert mitokondrium som inneholder DNA og henger sammen med kinetosomer hos bl.a. Trypanosomer.

Publisert 4. feb. 2011 10:28