Kinin

Kinintre, Cinchona officinalis, C.ledgeriana og andre Cinchona-arter  har bark (cortex chinae) som inneholder indolalkaloider kinin, kinidinog cinchonidin. Feberbark, barken oppslemmet i vann ble brukt somantimalariamiddel mot parasitten Plasmodium falciparum som gir malaria.

Virkningsmekanismen antar man skyldes økt konsentrasjon av cytotoksisk hem i parasitten. Kinin består av en bisyklisk quinuklidinring og quinolin. Brukt som bitterstoff i Tonic water. Større mengder kinin kan gi cinchonisme.

Kinin

Et annet plantebasert middel mot malaria er artemisinin fra Artemisia annua.

Publisert 17. juni 2015 08:38