Krebssyklus

Krebssyklus - Et annet navn på sitronsyresyklus eller trikarboksylsyresyklus. Enzymkontrollert syklus i mitokondriene hvor pyrudruesyre aerobt brytes ned til karbondioksid og energi frigis i form av ATP. Se sitronsyresyklus.

Krebssyklus

I trikarboksylsyklus (Krebs syklus)  som er lokalisert til mitokondriene i cellen oksideres pyruvat som kommer fra glykolysen (i cytosol) til karbondioksid (CO2). Reduksjonskraft lagres som NADH og FADH2 . Reduksjonskraften omsettes til ATP i elektrontransportkjeden, men kan også brukes som den er.

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 6. des. 2017 13:51