Kromatin

Kromatin (gr. chroma - farge) - Et kompleks av DNA og protein i kromosomene. Tettpakkingen av DNA og histonproteiner i kromatin gjør det mulig å få plass til store mengder DNA i cellekjernen. Imidlertid gjør pakkingen det vanskelig å blottlegge DNA-sekvenser som skal oversettes til protein, og vanskeliggjør binding av reguleringsproteiner og transkripsjonsfaktorer.

SWI/SNF er et kromatin remodelleringskompleks som i en energikrevende ATP-avhengig reaksjon gir åpning av kromatinstrukturen. Kromatin deles i eukromatin som er åpent tilgjengelig DNA som kan bli transkribert og heterokromatin som er kompakt og utilgjengelig DNA. DNase I hypersensitive områder av kromatin er spesielt følsomme for degradering av DNase I og ligger nær aktive gener, noe som henger sammen med at genet er skrudd på. Hvert kromosom består av to søsterkromatider med en midje ved centromeren. Ved celldeling går de to søsterkromatidene til hver sin cellekjerne.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 3. feb. 2022 10:51