Kryptogamer

Kryptogamer (gr. krypto - skjult; gamos - ekteskap) - Karsporeplanter som formeres med sporer. Gametofyttene er små og lite synlige og kan vanskelig ses med det blotte øye.

Publisert 4. feb. 2011 10:32 - Sist endret 4. feb. 2011 10:32