Mentol

Mentol er et monoterpen fra peppermynte (Mentha x piperata). Bladene (folia menthae piperitae) kan bli brukt som en droge. Mentol er et monosyklisk monoterpenalkohol hvor speilbildeformen (-)-mentol er den vanlig forekommende i eteriske oljer fra plantene.  Mentol finnes også i mindre mengder hos rosmarin (Rosmarinus officinalis), timian (Thymus sp), oregano (Origanum vulgare), og basilikum (Ocimum basilicum). Mentol blir anvendt som smaks-, duft- og aromastoff. Mentol i krem smurt på huden gir en kuldefølelse. 2-isopropyl-5-metyl-sykloheksanol finnes i 8 forskjellige stereoisomere. 

Mentol

Fysiologisk respons hos mennesker

Mentol bindes til en ionekanal, en kationkanal kalt TRPM8 som også registrerer kulde, og kalles kulde- eller mentolreseptoren. TRP- transient reseptorpotensial kationkanaler i plasmamembranen finnes rekke underfamilier som reagerer på sensoriske, termiske og kjemiske stimuli, og finnes i sensoriske neuroner. Permeabiliteten og forholdet mellom mengden kalsium (Ca2+) og natrium (Na+) som passerer varierer for de forskjellige TRP, i alt 28 forskjellige hos pattedyr. Når TRPM8 reseptoren binder mentol eller registrerer kulde skjer det innfluks av kalsium (Ca2+) i spenningsregulerte kationkanaler med påfølgende depolarisering av membranen og et aksjonspotensial. TRPM8 kan også binde eukalyptol,

Capsaicin bindes til varme- og smertereseptoren TRPV1 som er en tilsvarende transient kationkanal, men som også binder vanillin, piperin, og eugenol.

TRPA1 er en transient reseptorpotensial som kan binde bl.a. allicin fra hvitløk, sennepsoljeglykosider f.eks. allylisotiocyanat fra sennep og wasabi, samt kanelaldehyd fra kanel (Cinnamomum zeylanicum). TRPA1 blir også aktivert av curcumin.

Litteratur

Wikipedia

Publisert 15. jan. 2018 09:18 - Sist endret 15. jan. 2018 12:45