Mutasjonsrate

Et mål på hvor mange mutasjoner i et genom som skjer over tid per generasjon.

Forskjellige arter har forskjellig mutasjonsrate, og mutasjonsraten er forskjellig internt innen et genom, hvor bestemte loki er mer utsatt for mutasjoner enn andre. Mutasjonsraten i mitokondrie-DNA er forskjellig fra den i kjerne-DNA.  Mutasjoner i ikke-kodende sekvenser akkumulerer raskere enn i kodende sekvenser. RNA-virus har høyest mutasjonsrate ca. 10-3 til 10-5 mutasjoner per base per generasjon, noe mindre for DNA-virus 10-6 til 10-8 mutasjoner per base per genrasjon.

Bakterier har ca. 0.003 mutasjoner per genom per celle.

Mutasjonsraten hos menneske er ca. 10-8 mutasjoner per sete på genomet og per generasjon. Mutasjonsraten endrer seg med alder, og det er flere meioser hos hanner enn hunner slik at hos dyr og mennesker kan dette gi forskjellig mutasjonsrate.

Tilbake til hovedside

Publisert 6. apr. 2017 12:27 - Sist endret 17. mars 2020 11:03