Nålkapselmoser

eng. hornwort. Nålkapselmoser er moser med nålformet sporgangium som tilhører klassen Anthocerotopsida, men har også vært systematisk plassert i divisjonen Anthocerophyta eller orden Anthocerotales. En gammel gruppe landplanter fra Devon med likhetstrekk til kransalger.

I assimilasjonsvevet har nålkapselmosene bare en kloroplast med pyrenoid i hver celle. Har ikke blad og kloroplasten mangler granastabler.  I Norge vokser rødlisteartene svartnål (Anthoceros agrestis) og gulnål (Phaeoceros carolinianus). Arkegonier og anterider i gametangier er nedsenket i hulrom på oversiden av thallus. Etter befruktning dannes et sporofytt som mangler seta, men som ytterst har et assimilasjonsvev med ekte spalteåpninger. Innenfor dette følger det sporogene vevet og innerst en steril midtsøyle (kolumella). Kapselen fungerer annerlede ved at den har et meristem ved basis, slik at man får en "evigvarende" kapsel med med alle aldersstadier fra sporemorceller til modne sporer i samme kapsel (sporangium),  det eldste vevet er i toppen av kapselen. Sporene er omgitt av sterile hygroskopiske pseudoelaterer med greinete klynger av celler. Kapselen revner langs to motsatte furer eller sprekker fra spissen og nedover. Innholder nitrogenfikserende blågrønnbakterier fra slekten Nostoc i slimfylte hulrom i thallus. Ved spiring av den haploide sporen med en celle får cellen en utvekst, kimtube, og i spissen av denne dannes det en oktant med 8 celler og en rottråd (rhizoid). Ved spissvekst blir det et tallusformet protonema. Det er omtrent 100 arter nålkapselmoser, mange vokser i tropiske og subtropiske strøk. 

Orden Anthocerotales med slektene Anthoceros, Folioceros og Sphaerosporoceros.

Orden Leiosporocerotales med slekten Leiosporoceros.

Orden Notothyladales med slektene Hattorioceros, Notohylas, Mesoceros, Phaeoceros, Paraphymatoceros.

Orden Phymatocerothales med slekten Phymatoceros.

Orden Dendrocerotales med slektene Dendroceros, Nothoceros, Phaeomegoceros.

Litteratur

Wikipedia

Tilbake til hovedside

Publisert 12. nov. 2017 11:13 - Sist endret 9. des. 2020 16:40