Organofosfater

Organiske stoffer som inneholder ester med fosforsyre. Glyceraldehyd-3-fosfat er en naturlig forekommende fosfatester som inngår i primæremetabolismen hos alle organismer. I DNA er det en diesterfosfat. Imidlertid, mange  industrielt produserte organofosfater hemmer enzymet acetylkolinesterase som deltar i overføring av nerveimpulser og deltar i muskelsammenstrekning. Industriproduserte organofosfatene blir brukt som plantevernmidler (pesticider) i landbruk, fruktdyrking og gartnervirksomhet.

De fleste av sprøytemidlene av type organofosfater har mange skadelige helseeffekter på mennesker, spesielt hos barn, unge og gravide. De gir skader på alle dyr og naturmiljø, ved avrenning havner de i grunnvann, bekker, vann og vassdrag.

Eksempler på organosfosfater som blir brukt til å drepe insekter (insekticid) er fosfinet malathion brukt bl.a. mot hodelus, flatlus, kroppslus, og skabbmidd. Permethrin mot veps og andre insekter. Chlorpyrifos er en organosfosfat kolinesterasehemmer som dreper insekter (insekticid, miticid) og edderkoppdyr (acaricid) og brukes innen produksjon av frukt og andre landbruksprodukter. Bladan (arathion) er et meget giftig og helseskadelige organofosfat, muligens karsinogen, som ble mye brukt i dyrking av frukt og grønnsaker på 1950-1960 tallet , laget av IG-Farben omkring 1940. Parathion-metyl er litt mindre giftig.  

Ved langvarig bruk av organsofosfater utvikler deg seg resistens hos insektene.

Noen organofosfater er laget med tanke på bruk i krig som kjemisk våpen (nervegift) og er ekstremt giftige: sarin,tabun, soman, VX . Atropin virker som motgift. 

Tilbake til hovedside

Publisert 6. des. 2019 10:19 - Sist endret 6. des. 2019 10:20