Parasittisme

Parasittisme (gr. para - ved siden av; sitos - føde, mat) - En organisme som lever av eller på en annen organisme av en annen art og derved får næring fra den. En form for predasjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:40