Parasittisme

Parasittisme (gr. para - ved siden av; sitos - føde, mat) - En organisme (parasitt) som lever av eller på en annen organisme av en annen art og derved får næring fra den. En form for predasjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:40 - Sist endret 24. juni 2021 09:56