Patologi

Patologi (gr. pathos - lide; logos - læren om) - Vitenskap om sykdommer.

Publisert 4. feb. 2011 10:40