Perifyton

Perifyton (gr. peri - omkring; phyton - plante) - Mikroalger som vokser på overflaten til andre alger og planter under vann. Perifyton er en kompleks blanding av mikroalger, blågrønnbakterier og sopp holdt sammen i et slimlag. .

 
Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 4. feb. 2011 10:41