Peroksysom

Peroksysom (l. per - gjennom; gr. oxys - sur; gr. soma - kropp) - Peroksisom. En organelle som har en viktig funksjon i cellene, og peroksysomene deltar i fotorespirasjon i metabolisme av glykolat, glyoksylatsyklus i oksidasjon av fettsyrer. Hos erteplanter spiller peroksysomene en rolle i biologisk nitrogenfiksering, samt i biosyntesen av jasmonat.  Peroksysomer innholder enzymet oksidase som lager hydrogenperoksid (H2O2) og katalase.

Peroksisomene har en rekke funksjoner i planten bl.a. lager ureider hos arter i erteblomstfamilien; deltar i proteinnedbrytning ved aldring og beskytter mot oksidativt stress. Hydrogenperoksid som lages i peroksisomene avgiftes til vann og oksygen med hjelp av enzymet katalase. Peroksisom som deltar i beta-oksidasjon og glukoneogenese ved spiring av fettfrø kalles glykoksysom.
Peroksuler er rørformete utvekster fra peroksisomer.
Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 21. des. 2019 10:27