Polygen arv

Polygen arv - Additiv virkning av to eller flere gener på et genlocus. Variasjon i kvantitative karakterer indikerer polygen arv. I motsetning til Mendel som studerte enten-eller karakterer

Publisert 4. feb. 2011 10:42