Polymerase kjedereaksjon

Polymerase kjedereaksjon - PCR. Teknikk for å lage millioner av kopier (mangfoldiggjøring) av et stykke av DNA. Viktig genteknologisk metode som brukes til å oppformere stykker av DNA, gener eller plasmider. Baserer seg på bruk av en varmestabil DNA polymerase, vanligvis Taq polymerase fra Thermus aquaticus. Det brukes et par med oligonukleotidprimere (18-30 nukleotider) som er komplementære til en av endene til DNA som skal oppformeres. Det går også an å bruke degenererte primere hvis man ikke helt kjenner sekvensen i DNA som skal oppformeres. Deretter følger et temperaturprogram oppvarming og avkjøling i mange sykluser som gir denaturering, primer annilering og polymerisering av DNA. Brukes første tråden fra cDNA som utgangspunkt for PCR kalles metoden revers transkriptase RT-PCR. Det er mange mulige feilkilder ved bruk av PCR bl.a. forurensninger med DNA, annileringstempertur, og Mg2+konsentrasjon. Se PCR.

Publisert 4. feb. 2011 10:42