Polymerase kjedereaksjon

Polymerase kjedereaksjon - PCR. Teknikk for å lage millioner av kopier (mangfoldiggjøring) av et stykke av DNA. Viktig genteknologisk metode som brukes til å oppformere stykker av DNA, gener eller plasmider, samt RNA. Baserer seg på bruk av en varmestabil DNA polymerase, vanligvis Taq polymerase fra den termofile bakterier Thermus aquaticus.

Det brukes et par med oligonukleotidprimere (18-30 nukleotider) som er komplementære til en av endene til DNA som skal oppformeres. Det går også an å bruke degenererte primere hvis man ikke helt kjenner sekvensen i DNA som skal oppformeres. Deretter følger et temperaturprogram oppvarming og avkjøling i mange sykluser som gir denaturering, primer annilering og polymerisering av DNA.

Brukes første tråden fra cDNA som utgangspunkt for PCR kalles metoden revers transkriptase RT-PCR. hvor enzymet revers transkriptase anvendes for å omdanne RNA til komplementær-DNA (cDNA)

Det er mange mulige feilkilder ved bruk av PCR bl.a. forurensninger med DNA, annileringstemperatur, antall sykluser og magnesium (Mg2+) konsentrasjon. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 23. feb. 2022 16:55