Pseudosyklisk elektrontransport

Pseudosyklisk elektrontransport i fotosyntesen. Mehler-reaksjon. Vann-vannsyklus. Under visse fysiologiske betingelser kan redusert ferredoksin fra fotosyntesen hos planter overføre elektroner direkte til oksygen istedet for til NADP+ , det blir dannet et superoksidantionradikal av oksygen (O2·-), som videre blir omdannet til  hydrogenperoksid (H2O2) katalysert av enzymet superoksid dismutase. H2O2 blir videre nedbrutt av enzymene peroksidaser e.g. askorbat peroksidase eller av katalase. Har betydning under fotohemmende betingelser og ved regulering av CO2-assimilasjonen.

Har fått navn etter Alan H Mehler som i 1951 oppdaget at kloroplaster tar opp oksygen istedet for å utskille det ut. Dette skjer i nærvær av Mehler-reagenser (MR) som er Hill oksidanter (Hill-reaksjon)som mottar elektroner fra vann, men blir videre autooksidert videre av O2, noe som gir hydrogenperoksid. Hvis enzymet katalase er tilstede i kloroplastsuspensjonen blir hydrogenperoksid spaltet slik at man ikke kan observere opptaket. Men er kloroplastene godt vasket eller katalase hemmet vil man kunne observere dette. Man kan bruke flavin mononukleotid (FMN) eller flavin adenin dinukleotid (FAD) som Hill oksidant. FMN kan fotooksidere den kunstige pH-bufferen HEPES, unngå derfor blått lys.

H2O + FMN → FMNH2 + 1/2 O2

FMNH2 + O2 → FMN + H2O2

Hastigheten på Mehler-reaksjonen kan økes ved tilsetning av mangan (Mn2+). Man trenger altså ingen Hill oksidant som ferricyanid, men man trenger altså et Mehler reagens. Paraquat (metylviologen) er et godt Mehler reagens med det er ekstremt giftig.

Forsøk som kan gjøres er:CO2 og 3-fosfoglycersyre- avhengig O2 utvikling hvor reaksjonen går uten lag-fase for fosfoglycersyre. Krav til ortofosfat. Pyrofosfat gir økt reaksjon.Avhengighet av CO2

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 5. jan. 2019 10:04