Psykrofile organismer

Psykrofile organismer (gr. psychein - kjøle, kulde; philos - elske)- Organismer som har et temperaturoptimum ved 15 oC eller lavere. Alger, sopp og mikroorganismer som lever i snø, is eller kaldt vann. Grønnalgen Chlamydomonas nivalis er psykrofil og har røde aplanosporer med karatenoidet astaxanthin som gir "rød snø". Psykrotolerante organismer kan vokse ved 0oC, men har temperaturoptimum ved 20-40 oC.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:44 - Sist endret 8. mars 2021 12:44