RNA-avhengig RNA polymerase

også kalt RNA replikase kopierer RNA i enkelttrådet RNA virus, og er et enzym som vanligvis ikke finnes hos eukaryoter, men blir brukt av RNA-virus, unntatt retrovirus i kopiering av RNA. RNA-replikase er avhengig av et templat (oppskrift) med RNA.

På begynnelsen av 1960-tallet med RNA-replikase funnet i poliovirus som ikke ble påvirket av aktinomycin D som hemmer DNA-avhengig RNA polymerase. Poliovirus kommer inn i celler via reseptorstyrt endocytose, og RNA blir brukt direkte brukt som templat for en komplementær RNA-kjede kopiert  i 5’ →3’-retning. Hos RNA-bakteriofager har RNA-replikase molekylvekt ca. 210000 dalton og er satt sammen av fire subenheter. Hos positiv sens enkelttrådet RNA virus fungerer som mRNA.

Tilbake til hovedside

Publisert 16. mars 2021 16:08 - Sist endret 16. mars 2021 16:08