Seismonasti

Seismonasti (gr. seismos - risting) - Tigmonasti. Vekst- eller turgorbevegelser hos planter som skyldes berøring, risting eller vibrering. F.eks. vil småblad og bladstilker bøye seg som resultat av ione- og vanntransport ut av pulvinusceller hos den berøringsfølsomme planten  Mimosa pudica som følge av et aksjonspotensial som beveger seg gjennom planten

Nastier er ikke-retningsbestemte vekstbevegelser til forskjell fra tropismer.
Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 17. okt. 2017 13:08