Sekksporesopp

En gruppe sopp kalt ascomyceter(Ascomycota). Sekksporesopp har hyfer med septa med porer. Seksuelle ascosporer dannes i sekker (asci, ent. ascus). Aseksuell formering skjer via brune, rosa eller blågrønne konidiesporer fra konidioforer fra spesielle hyfer.

Det finnes både heterothalliske selvsterile og homothalliske selvfertile krysningstyper. To mycel forenes og gir vanligvis 8 ascosporer i en ascus. Kleistothecium inneholder asci.

Perithecier er flaskeformete med en åpning med asci og ascosporer i et lag. Askosporer kan også dannes i åpne koppformete apothecier.

Seksuell reproduksjon skjer via to gametangier som kommer sammen og cytoplasma blandes. Cellekjerner beveger seg over fra en coenocytisk hann til en coenocytisk hunn. Det blir et par med haploide kjerner som ikke er fusjonert, og fra disse greiner det ut hyfer hvor det produseres asci. Asci utvikles med to forskjellige kjerner og er omgitt av monokaryotiske haploide hyfer . Kjerne fusjoneres (2n), etterfult av to meioser som gir fire haploide kjerner, etterfulgt av en meiose gir åtte haploide ascosporer på innsiden av hvert ascus, fire fra hver krysningstype. Ascosporene kommer ut gjennom en pre, spalte eller hengslelokk på spissen av ascus. Ascosporene spirer, danner mycel og på disse kan det utvikles konidiesporer.

Underklasse Leotiomycetidae

Orden småbeger (Helotiales)

Familier: Bulgariaceae, Cyttariaceae, Leotiaceae, Geoglossaceae, Helotiaceae, Vibrisseaceae.

Underklasse Pezizomycetidae

Orden begersopp (Pezizales)

Familier: Discinaceae, Pezizaceae, Pyronemataceae, Sarcoscyphaceae, Sarcosomataceae

Underklasse Pyrenomycetida

Orden stubbehorn (Xylariales)

Familie: Xylariacea

Orden putesopp (Hypocreales)

Familier: Hypocreaceae, Clavicipitaceae

Orden svertesopp (Sordariales)

Familie: Lasiosphaeriaceae

Orden herbareiemugg (Eurotiales)

Familie: Trichocomaceae

Mer om sopp

Tilbake til hovedside

Publisert 18. des. 2018 11:13 - Sist endret 8. sep. 2020 18:35